ACTIVE WC Toilet Cleaner Lime Fresh

ACTIVE WC Toilet Cleaner Lime Fresh.

Skoncentrowany żel czyszcząco-dezynfekujący skutecznie dezynfekuje, czyści oraz wybiela powierzchnie toalety. Nowa formuła skutecznie usuwa kamień i rdzę, zabija bakterie. Pozostawia przyjemny, świeży zapach.

Pojemność: 750 ml

Uwaga: Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia rady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.


Kup na Allegro