Clean płyn 1L platinum

Clean płyn 1L platinum. Skoncentrowany płyn do mycia naczyń o wzmocnionym działaniu idealnie nadaje się do ciężko zabrudzonych i przypalonych naczyń, garnków i patelni.

Jednocześnie jest łagodny dla dłoni.

Uwaga: Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia rady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Kup na Allegro