Clean płyn 1L sensitive

Clean płyn 1L sensitive. Skoncentrowany balsam do mycia naczyń doskonale usuwa tłuszcz i zabrudzenia.

Jednocześnie jest łagodny dla dłoni.

Uwaga: Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia rady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

ARKUSZ SKŁADNIKÓW

Kup na Allegro