Clean płyn 500ml lemon

Clean płyn 500ml lemon. Skoncentrowany płyn do mycia naczyń, doskonale usuwa tłuszcz i zabrudzenia oraz nadaje mytym naczyniom świeży zapach.

Wyciąg z owoców cytrusowych wzmacnia działanie w usuwaniu zaschniętego brudu. Jednocześnie jest łagodny dla dłoni.

Uwaga: Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia rady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Kup na Allegro